#1

Obloha se skládá ze dvou vrstev a svět ze čtyř. Od samých počátků lidé vzhlíželi k obloze, aby si představili budoucnost. Chceme-li změnit budoucnost, musíme ovlivnit počasí.


Mraky v sobě ukrývají bouře. Sny byly transformovány do nočních můr a nespavost se stala novou válečnou strategií. Herní plocha = pozadí pro aktualizaci → povrch, který býval hlavním stanovištěm lidského druhu.
Vývoj neprobíhá od malého k velkému, růstem či zvětšováním, ale od obecného ke zvláštnímu. Fosilie ve hmotě se nevysvětlují naší schopností imaginace, jako když vidíme v oblacích lidskou tvář, ale odkazují na tvarující síly, procházející již existujícími organismy → pokud se tvarující síly odlišují, není to proto, že živé přesahuje mechanismus, ale protože mechanismy nejsou dost stroje.

První moucha v sobě obsahuje všechny budoucí mouchy, každá rozloží své části, až na ni přijde řada.  Hlavní protagonista se rozhodl pro vybudování [diverzního] válečného stoje.

Analytik prostoru [K]
skrze [O] interaktivní spolupráce
dialectic going on [IN PROJECT X]
the physicality of the [BUILDING]

Archive of Diesel Punk
Atom Punk
Retro Future
Pulp and Weird War and [THE WEIRD AND THE EERIE]

Z AA+ do B (Belgium drops from AA+ to B)
''[T]he universe is something like a spider or spirit.''
GB
out of this world
social science goes to war

Start with War in the Age of Intelligent Machines

I like my X like
I like my Y, Z jokes
I like my war, cold – [Humor generation is very hard problem]

Decentralized autonomous organisms [hyperstitions] = [memes] = statements (not propositions not phrases)
E-memes & I-memes = dvojí účinek – dvojí projev memu
E-memes: mají účinek na lidské chování a kulturu
I-memes: mají účinek na jednotlivce a jejich neuronální chování
Military memetics: aplikace memů, v rámci národní bezpečnosti. Informace, které se šíří, mají dopad a dále přetrvávají. 
Fyzický pohyb je řízen memy, které reprezentují pravidla fyzické akce a myšlení se řídí memy, které reprezentují pravidla mentální akce.
Mem paraziticky infikuje lidskou mysl a mění její chování. 
> Sousedský drb se může šířit mezi 10 lidmi a může přetrvat po dobu 10 hodin, zatímco politická ideologie se šíří mezi 1 000 000 lidmi a přetrvává po dobu 1 000 000 hodin (cca. 100 let). Návod na to, jak používat pazourek šířící se mezi 10 000 000 lidmi, přetrvá mezi lidmi 10 000 000 hodin (cca. 1 000 000 let).
Dobré nápady mohou zmizet, zatímco ty špatné mohou vzkvétat. Úspěšná vzpoura vyžaduje aktivní podporu z mála, ale se souhlasem mnohých. 
Memy (jako geny) nemají poznání či předvídavost – oni (stejně jako geny) mají algoritmy, které řídí přirozený výběr. 
Meme magic >>> It is a subset of Neuro-Cognitive Warfare, a revolution tool in the informational war. Slepá místa se začínají projevovat. Naše hlasy jsou nyní slyšet po celé planetě. 

REAL DEEP - [The Principle of Notworking]
Intelectual crooks love to crow over Chaos, Flux, Radical Evil, etc, witch have become the great contemporary mystifications [~].

Feedback spirals & Feedback spirals
Cyberwar & Peace & Eco Warriors
The tapeworm-citizen
Stalinism Business Ontology as many others: stratification
Occultural lubricants

[...] Zóna se ukázala pro mnohé země suboptimálním ekononickým činitelem, pro hladkou globální obchodní výměnu se ovšem její uměle motivovaný urbanismu stal standartním očekáváním nebo přímo závislostí. Zóna pohltila město, dnes často funguje o jako dvojník hlavních měst, států a umožňuje tak snadnou výměnu mezi státem a nestátem, které se mohou navzájem využívat i jako zástupci i jako kamufláž. Zóna je MS-DOS městského prostoru – bezobsažná exurbánní enkláva s organizační dispozicí, kterou je možno překonfigurovat, zejména když se tak rychle mění.


[Convergent evolution]  → tvar těla a chování podstoupilo radikální změny. Těla se vyvinula tak, aby se podobala, chovala jako těla mravenčí. Tento vyjímečný tvar brouka se samostatně vypracoval minimálně 12krát, což naznačuje v jeho vývoji určitou míru předvídatelnosti. [Evoluce] může mít předvídatelný postup a nebo → [ne]. Není zcela jasné, co se děje uvnitř černé skříňky.

Podstatná jména jako ''pes'', ''květina'' nebo ''člověk'' nebo slovesa jako ''běhat'', ''plavat'', nebo ''létat'' ...
[Bad ass] – Cloud Video Inteligence (API). Google používá silné Deep Machine Learning modely. AI detekuje [objekty ve videu]. [Cool = děsivé] Může se něco pokazit?

Myšlenky výpočtu, optimalizace a přehlednosti zůstaly pevně zakotveny ve světě hmyzu. Kolonie mravenců, jako masivní výpočetní stroje. Krysy → jako exhumační stroje. Prvky, které podnítily vznik dutin. Plnohodnotné vektory epidemie. Mravenci po tisíciletí exhumují gigabity půdy ve snaze udržet svůj způsob života. Každá chodba, každá komora plní svojí funkci. Komory → skladování → distribuce → cirkulace. Povrch ukazuje čeho lze v podzemí dosáhnout. Narušit statiku povrchu formou prasklin a tunelů. Teror není nic jiného než pórovitost zeminy. Černé díry & tunely vytvářející zmatek v polaritě povrchové globalizace. [Cross-borders Warmholes] Hackeři, kteří vykládají nová pravidla pro přežití.

[RE] improvising sub_Base landscape
milit_urb(s) → [1]
surveill_mapping
squatt_citi
borderzone
isR_Pal

Militarizace světa → je architektonicky i vizuálně paradoxní → příliš paranoidní, aby byla schizoidní → příliš schizoidní na to, aby byla paranoidní.

Porn or Drones or Eco bullets
The Gray Zone of Creativity and Capital
[Out-of-character]
Šedá barva indexuje chromatičnost polohy politiky kódu; politiky mlžení, které se usazují v tonálním zapomnění a letu. Materiály zůstanou v anonymitě, protože důvěra není přijatelným kritériem pro rozvoj jakékoliv politické pozice. Šifrování usiluje o odstranění všech forem demokracie, usiluje o pročištění tradičních politických pozic až ke konečnému vymazání politiky. Aby tohle všechno mohlo být realizováno, je na čase odstranit víru.
Důvěra mezi dvěma a více lidmi = handshake. Podání ruky. Důvěra kóduje přesvědčení, že dva nebo více lidí májí vzájemné pochopení toho, co říkají, a považují za pravdivé. Ještě pomáhá oční kontakt. 
[Cypherpolitics] – politika kódu věří, že kostky jsou již vrženy a usiluje o soukromí, oproti tomu ostatní politické postoje vykazují hojnou míru důvěry v podání ruky. 
[Cypherpolitical Enterprises] nic takového nenabízí. Ideální dosažení úspěchu je [bílý šum] → neurčitost. Odmítnutí důvěry je jedním z hlavních principů politiky kódu. Systém důvěry, na kterém je politika založená je chybný. Může fungovat jen pospolu s transparentností. Jakýkoliv pokus o signál transparentnosti je podezřelý. Setká se jen s naprostým odmítnutím. Důvěra je dráždivá, produkuje kolem sebe perly paranoie. Lidé nelze z politiky jen tak odstranit. Za tímto účelem je nutné vytvořit digitální kamufláž. Identity jsou příliš komplexní. Stačí jedno pochybení a celá identita se rozpadne.
Lidská povaha je ale velmi plastická. [Kamufláž] je ochranným opatřením. Mnohost identit → efektivní maskování.
[Technological-migration] je nutností → v případě šifrování je důvěra nepotřebná a síla nemá význam. Problém síly, což je nakonec problém násilí, je stále s námi a bude s námi tak dlouho, dokud budeme žít nešifrování → centralizováni. [Centralizace] dělá místnost snadným terčem. Jeli nástroj vyčerpán je dobré za něj najít náhradu. Máme nové způsoby komunikace, ale médium postrádá důvěru.
[Decentralizace] → přístup k systému versus to, co je systém → [Active Metaphysics] v oblasti politiky. Aspekt, který byl ignorován kvůli různým třetím osobám (které trestají jakýkoliv pokus o sestoupení do hloubky). Pozice politiky kódu je potvrzením, jak šifrovat politickou alternativu v šedé zóně. Variabilita poloh. Pobyb nebo smrt.
[Exit] → [odklon] → [cesta ven] → neexistují žádné jednoduché cesty z trosek civilizace → společnosti → kultury nebo politicko-ekonomických systémů. [Strategická inteligence] jako způsob myšlení →  formulována bez naděje, víry, nebo důvěry (tyto aspekty by měly být zcela minimalizované). [Exit] → [odklon] → [cesta ven] se už děje v prostoru mysli → [Mindspace exit] → odchod z politiky, která tradičně rozděluje politické spekturum na levé a pravé.
[Cypherpolitics] umožňuje navigovat [Mindspace] → budoucnost není nápad, ale pocit. Triumfální pochod nezačíná a končí s historicky omezenou lidskou ideologií.

Využití vektoru jako trajektorie pro vytvoření otevřené roviny. [Virtual geography] → místo, kde jsou objekty pohromadě s předměty → [Escape from the Dual Empire]. Oblak prachu.

Few know that the Earth will be a concret Dyson sphere by the year 2182 → [Vector]. Druhý zákon termodynamiky nás nakonec dostane do fantasticky nepravděpodobné situace – jako nic jiného předtím.

Reprodukce narušením.